Instalacje węzła cieplnego w Warszawie

Nasza firma świadczy usługę instalacji węzła cieplnego. Działamy na terenie Warszawy oraz okolic. Ofertę dedykujemy zarówno klientom indywidualnym, jak i przedsiębiorstwom. Za węzeł cieplny uznaje się urządzenie lub grupę urządzeń stosowanych do regulacji ilości ciepła dostającego się do instalacji, a w efekcie do odbiorców. W dużym uproszczeniu można stwierdzić, że zadaniem węzła jest dystrybucja ciepła m.in. do grzejników znajdujących się w budynkach mieszkalnych.

Oferowane przez nas węzły cieplne mogą obsługiwać jedne lub kilka obiegów grzewczych o różnych mocach. Instalację dopasowujemy do indywidualnych potrzeb użytkowników.

 

Z czego składa się węzeł cieplny?

Do prawidłowego dostarczania czynnika grzewczego do instalacji odbiorczych i jego regulacji potrzebne są urządzenia odpowiadające m.in. za:

  • wymianę ciepła pomiędzy siecią a odbiorcą;
  • zmianę parametrów czynnika cieplnego;
  • kontrolę bezpieczeństwa;
  • pomiar parametrów, np. temperatury i ciśnienia;
  • oczyszczenie czynnika cieplnego.

Węzły cieplne zróżnicowane są pod względem liczby ogrzewanych budynków (wymieniamy tu węzły indywidualne i grupowe) oraz liczbę przyłączonych instalacji (wymieniamy tu węzły jedno i wielofunkcyjne). Oprócz można je pogrupować z uwzględnieniem pełnionej funkcji — w tym przypadku mowa o węzłach centralnego ogrzewania, centralnej ciepłej wody użytkowej oraz ciepła technologicznego.

Aby uzyskać więcej informacji, zachęcamy do telefonicznego lub e-mailowego kontaktu z firmą. Służymy profesjonalnym doradztwem.