Wyzwania i specyfika projektowania oświetlenia budynków publicznych

Opłata za energię elektryczną jest jednym z największych wydatków każdej instytucji publicznej. Ważne jest więc wykorzystywanie nowoczesnych rozwiązań, które minimalizują koszty oświetlenia, ale jednocześnie zapewniają pełen komfort. Jak projektowany jest system oświetleniowy, tak by spełniał wszystkie standardy? I o czym należy pamiętać w czasie jego tworzenia? Na te i inne pytania odpowiadamy w naszym artykule.

Jakie wymogi musi spełniać oświetlenie budynków publicznych?

Projektant oświetlenia musi spełniać wymagania zawarte m.in. w poniższych aktach prawnych:

  • Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej,
  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków,
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej.

Cała instalacja powinna być starannie przemyślana już na etapie planowania nowego budynku lub na etapie wstępnej modernizacji obiektu już istniejącego. Pod uwagę należy wziąć takie czynniki jak m.in. poziom eksploatacyjny natężenia oświetlenia oraz jego równomierności (w miejscu pracy, na suficie i ścianach), współczynnik oddawania barw, temperatura barwowa, a także ujednolicona ocena olśnienia. 

Przed ostatecznym wdrożeniem rozwiązań ważne jest przeprowadzenie wizualizacji oświetlenia i symulacji jego działania, co daje wgląd w to, jak funkcjonuje dany system.

Projektowanie oświetlenia budynków publicznych – ogólne zasady

Kilka ważnych czynników, o których warto pamiętać przy projektowaniu oświetlenia budynków publicznych to fakt, że:

  • projekt oświetlenia należy traktować całościowo i planować z największą starannością,
  • do projektowania i do właściwej instalacji należy zaangażować zespół posiadający odpowiednie kwalifikacje oraz doświadczenie,
  • oświetlenie należy modyfikować w zależności od przeznaczenia pomieszczeń, a także w zależności od wieku i trybu pracy zatrudnionych osób,
  • warto przekonać się, jaka jest opinia personelu na temat tworzonego systemu oświetleniowego.