Jak zasilić w prąd plac budowy?

Na każdym placu budowy, ze względu na wykorzystywanie na nim różnego rodzaju maszyn oraz elektronarzędzi, niezbędny jest prąd. Dlatego też na terenie budowy projektuje się i tworzy instalacje rozdziału energii elektrycznej, w których kluczową rolę odgrywają rozdzielnice, czyli zestawy rozdzielnic i sterownic niskonapięciowych, służące do stworzenia instalacji przez szeregowo połączone zestawy ACS. Sprawdź, co warto o nich wiedzieć.

Jakie rodzaje rozdzielnic budowanych wyróżniamy?

Rozdzielnice budowlane dzielą się na:

  • stałe,
  • półstałe, które przed zmianą miejsca należy odłączyć od zasilania,
  • ruchome, umożliwiające zmianę ustawienia bez konieczności odłączania zasilania.

Rozdzielnica stała obejmuje natomiast jedynie miejsce dostarczania energii elektrycznej do odbiorcy i składa się z głównej aparatury sterowniczej oraz głównego urządzenia zabezpieczającego. Stałe rozdzielnice budowlane razem z giętkimi miedzianymi pięciożyłowymi typu H07 RN-F przewodami je łączącymi to instalacje  półstałe lub ruchome.

Ponadto rozdzielnice można podzielić na te, posiadające funkcję zasilania, w tym zdolność do przyłączania zestawu ACS do sieci publicznej, do stacji transformatorowej lub do zespołu prądotwórczego zasilającego teren budowy, funkcję pomiarową, czyli zdolność do pomiaru energii elektrycznej zużywanej na terenie budowy lub funkcję rozdzielczą, polegającą na zdolności do rozdziału energii elektrycznej i zabezpieczenia instalacji elektrycznej na terenie budowy. Wyróżnia się także rozdzielnice transformatorowe, czyli posiadające zdolność do przyłączania obwodów głównych transformatora i ich zabezpieczenia.

Jak rozmieścić rozdzielnice na budowie i jak je zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich?

Rozdzielnice na placu budowy powinny znajdować się nie więcej niż pięćdziesiąt metrów od odbiorników energii, aby uniknąć konieczności szeregowego łączenia przedłużaczy elektrycznych, co stwarza zagrożenie pożarowe i może powodować nieprawidłowe działanie odbiorników energii. Ponadto rozdzielnice powinny zostać zabezpieczone przed dostępem do nich osób nieupoważnionych, poprzez zamknięcie części niebezpiecznych w obudowie. Obudowę rozdzielnicy otwiera się za pomocą klucza lub specjalnego narzędzia. Dostępne są jedynie gniazda wtyczkowe, rękojeści manewrowe i guziki przycisków sterowniczych.

Klucz może również służyć do zabezpieczenia pozycji otwarcia lub do izolacyjnego odłączenia zasilania. Podczas użytkowania rozdzielnicy drzwi pozostają otwarte. Ponadto każda rozdzielnica powinna posiadać tabliczkę znamionową, zawierającą nazwę lub symbol producenta rozdzielnicy, jej numer identyfikacyjny, datę produkcji, wskazanie rodzaju prądu i częstotliwości w przypadku prądu przemiennego, oznaczenie napięcia znamionowego oraz prądu znamionowy, a także stopień ochrony IP.

Na końcu warto wspomnieć, iż jednym z ważniejszych elementów rozdzielnic, stosowanych na placu budowy, są gniazda wtyczkowe do instalacji przemysłowych o prądach znamionowych, wynoszących w amperach 16 A, 32 A, 63 A i 125 A. Ich barwy odpowiadają ich napięciu znamionowemu. Ponadto gniazda wtyczkowe w rozdzielnicach wyposażone są w pokrywę styków, która zapewnia im stopień ochrony IP co najmniej IP44 i zapobiega wysunięciu się wtyczki.