Gdzie znajdują zastosowanie rozdzielnice NN?

Rozdzielnice elektryczne mają za zadanie bezpiecznie rozdzielać, przetwarzać i przesyłać energię o odpowiednich parametrach między poszczególnymi obwodami. Ich funkcjonalność zależy od wyposażenia, które z kolei dobierane jest pod specyfikację danej instalacji elektrycznej. Rozdzielnice dzielą się m.in. pod względem napięcia znamionowego. Postanowiliśmy przybliżyć wam jeden z tych rodzajów.

Budowa rozdzielnic nn

Rozdzielnice dzielą się pod względem konstrukcji, miejsca montażu, funkcji pełnionych w układzie elektroenergetycznym oraz napięcia. Wyróżnia się rozdzielnice:

  • niskiego napięcia do 1 kV;
  • średniego napięcia od 1 kV do 100 kV;
  • wysokiego napięcia od 100 kV do 220 kV;
  • najwyższych napięć ponad 220 kV.

Rozdzielnice niskonapięciowe są to urządzenia stosowane w sieciach elektrycznych składające się maksymalnie z kilku aparatów niskiego napięcia, które współpracują z urządzeniami sterującymi, pomiarowymi lub czujnikami, a do tego zabezpieczają linie elektryczne oraz całe obwody. Trudno je jednoznacznie sprecyzować pod względem technicznym, ponieważ mają różne współczynniki zróżnicowania technicznego i mogą być stosowane w wielu celach. Do tego ich rozmiary osiągają wymiary niewielkich pudełek, jak i dużych szaf.

Podstawowe podziały rozdzielnic nn

Rozdzielnice niskiego napięcia podlegają kilku podziałom. Wyróżnia się rozdzielnice główne, oddziałowe, piętrowe, mieszkaniowe oraz specjalnego zastosowania np. do oświetlenia, zasilaczy UPS czy komputerów. Rozdzielnice główne są podstawową jednostką, która kontroluje, zabezpiecza i rozdziela energię w instalacji. Przeważnie montuje się je na najniższej kondygnacji budynku lub w podpiwniczeniu. Natomiast rozdzielnice piętrowe są instalowane ze względu na funkcje pomiarowe, zabezpieczeniowe, integracyjne i rozdzielcze. Urządzenia tego typu umieszcza się w pionach kablowych na poszczególnych piętrach. W ten sposób rozdzielnica staje się granicą między obwodem instalacji danego budynku a obwodem odbiorczym. 

Przykłady zastosowania rozdzielnic niskonapięciowych

Rozdzielnice niskonapięciowe mogą być montowane zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków. Dodatkowo dzielą się one na dystrybucyjne, mieszkaniowe, budowlane, przemysłowe i projektowane indywidualnie. Do sieci o najmniejszym natężeniu sięgającym około 100 amperów stosuje się rozdzielnice tablicowe. Liczniki, bezpieczniki i wyłączniki montowane są na tablicy, którą następnie umieszcza się w skrzynce rozdzielczej. Tego typu rozdzielnice używa się np. w budynkach mieszkalnych, szkołach, sklepach, szpitalach czy urzędach. W obiektach przemysłowych, gdzie natężenie prądu sięga kilkaset amperów, mogą być potrzebne rozdzielnice nn skrzynkowe, które mają więcej miejsca. Z kolei prąd roboczy o wyższym natężeniu będzie potrzebował rozdzielnicy szafowej, którą przeważnie stosuje się w zakładach przemysłowych o większym zapotrzebowaniu i obiektach infrastrukturalnych.

Rozdzielnice szafowe mogą mieć ulokowaną aparaturę w jednym miejscu lub kilku szafach ustawionych obok siebie i połączonych wspólnym torem szynowym (rozdzielnica kostkowa). Dzielą się one kolejno na rozdzielnice szkieletowe i bezszkieletowe, jednoczłonowe i dwuczłonowe, wolnostojące i przyścienne, jednoprzedziałowe i wieloprzedziałowe.