Czym są rodzielnice oświetlenia?

Rozdzielnice elektryczne można spotkać w każdym rodzaju instalacji elektrycznej. Jej praca polega głównie na rozdzielaniu oraz przesyłaniu energii elektrycznej. Oprócz tego, odpowiedzialna jest również za regulowanie parametrów energii elektrycznej za pomocą regulatorów, zarządza pracą urządzeń korzystając ze styczników i przekaźników, a także chroni użytkowników instalacji elektrycznej przed porażeniem dzięki bezpiecznikom, ogranicznikom przepięć i wyłącznikom różnicowoprądowym.

Jak zbudowana jest rozdzielnica oświetlenia?

Rozdzielnice oświetleniowe mogą różnić się wyglądem, jednak każda z nich powinna zawierać:

  • Wyłączniki nadmiarowoprądowe – zastępujące dawne korki, chroniące obwody elektryczne przed zwarciami i przeciążeniami,
  • Wyłączniki różnicowoprądowe – chroniące ludzi przed porażeniem prądem. Mogą odłączyć zasilanie w bardzo krótkim czasie,
  • Rozłączniki izolacyjne – odłączające wybrany obwód bądź cały układ w zależności od potrzeb podczas awarii czy remontu,
  • Ochronniki przeciwprzepięciowe – ograniczające natężenia i napięcia prądu podczas jego gwałtownych skoków. Ich zastosowanie chroni instalację, jak również podłączony do niej sprzęt elektroniczny i elektryczny,
  • Programatory i przekaźniki – pozwalające na kontrolowanie uruchamiania urządzeń i wyłączające je w sytuacji przekroczenia przydziału mocy,
  • Lampki sygnalizacyjne – pozwalające na określenie obecności napięcia w konkretnych punktach przyłączenia.

Co wyróżnia rozdzielnice oświetlenia?

Rozdzielnice oświetleniowe są określane mianem rozdzielnic nn, czyli rozdzielnic niskiego napięcia. Napięcie które obsługują tego typu rozdzielnice nie przekracza 1kV. Ze względu na miejsce zainstalowania można podzielić je na wnętrzowe i napowietrzne. Dzieląc rozdzielnice ze względu na konstrukcję, możemy wyróżnić ich trzy rodzaje:

  • Rozdzielnice szafowe,
  • Rozdzielnice tablicowe,
  • Rozdzielnice skrzynkowe.

Rozdzielnice szafowe stosowane są wszędzie tam, gdzie nie ma możliwości wykorzystania innych rodzajów rozdzielnic. Z wyglądu przypominają blaszaną szafę, stąd też ich nazwa. W szafie tej montowana jest cała aparatura elektryczna. Obecnie rozdzielnice szafowe produkowane są jako tak zwane rozdzielnice modułowe, w których szafa podzielona jest na część funkcjonalną i konstrukcyjną.

Rozdzielnice tablicowe montowane są w domach i mieszkaniach, a także w miejscach gdzie wymagane jest niskie napięcie. W tego rodzaju rozdzielnicach oświetleniowych elementy montuje się na tablicach i spina miedzianymi kablami. Rozdzielnice skrzynkowe wykorzystuje się przy większej ilości prądów. Stosowane w obiektach przemysłowych oraz stacjach elektroenergetycznych.