Czemu służy audyt energetyczny?

Głównym celem przeprowadzenia audytu energetycznego jest zmniejszenie zużycia energii, a więc i kosztów związanych z zużyciem energii w budynku. Efektem audytu jest dokument, w którym zawarte są wytyczne potrzebne do przeprowadzenia zmian w budynku takich jak wykonanie termomodernizacji, wentylacji czy wskazania sposobów przygotowania ciepłej wody. Jak przebiega audyt energetyczny? 

Audyt energetyczny polega na ocenie ilości zużytej energii w danym budynku. Podczas niego zbierane są takie informacje jak stan techniczny instalacji i koszty zużywanej energii, a następnie opisywane są sugerowane zmiany techniczne oraz przewidywane oszczędności po ich wprowadzeniu. Audyt może zalecać wykonanie takich zmian jak ocieplanie dachu i ścian, wymiana drzwi i okien na bardziej szczelne, montaż instalacji fotowoltaicznej, wymiana oświetlenia, zmiana systemu ogrzewania lub systemu wentylacyjno-klimatyzacyjnego, a dodatkowo wskazywać możliwe źródła ich finansowania. Na podstawie audytu można obliczyć koszty wprowadzenia zalecanych zmian, prognozować oszczędności, jakie można uzyskać w wyniku ich przeprowadzenia, czyli ich opłacalność. 

Przeprowadzanie audytu trzeba zlecić specjaliście mającemu odpowiednią wiedzę i doświadczenie. Szczegółowe przepisy określające zasady opracowania audytu zawarte są w Rozporządzeniu w sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego Ministra Infrastruktury. 

W jakich sytuacjach przeprowadza się audyt? 

Audyt jest zalecany we wszystkich sytuacjach, kiedy rozważane lub planowane są prace modernizacyjne, aby ustalić koszty, możliwości finansowania i przewidywane oszczędności. Jest bardzo przydatny w przypadku nowo zakupionych nieruchomości lub chęci przeprowadzenia modernizacji w starych budynkach. Audyt często jest wymagany, gdy starasz się o pozyskanie środków z zewnętrznych źródeł finansowania takich jak kredyty, programy strukturalne czy fundusze środowiskowe. Programy te wskazują nieraz na konieczność zamieszczenia w audycie dodatkowych informacji.